ЈАВНА НАБАВКА - АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ - ОБЈАВЉЕНО 03.03.2017.

У прилогу се налазе:

Позив за подношење понуде за набавку апарата за анестезију

Конкурсна документација за јавну набавку апарата за анестезију

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одбацивање захтева за заштиту права

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЗДРАВСТВЕНО ПОСЛОВНОГ СИСТЕМА HELIANT - ОБЈАВЉЕНО 20.03.2017.

У прилогу се налазе:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ - ОБЈАВЉЕНО 23.03.2017.

У прилогу се налазе:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Стоматолошки материјал

 

Иди на врх