ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЕНДОСКОПСКИ ВИДЕО СТУБ - ОБЈАВЉЕНО 09.06.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ - ОБЈАВЉЕНО 05.06.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 15.06.2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Д - ОБЈАВЉЕНО 01.06.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 16.06.2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - ОБЈАВЉЕНО 22.05.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 05.06.2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕРАДУ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА - ОБЈАВЉЕНО 16.05.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 26.05.2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РЕСЕТОСКОП - ОБЈАВЉЕНО 05.05.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора 18.05.2017.

ЈАВНА НАБАВКА - УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ - JNOP 04-2017 - ОБЈАВЉЕНО 27.04.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 31.05.2017.

ЈАВНА НАБАВКА - ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ - ОБЈАВЉЕНО 13.04.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора-26.04.2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ОБЈАВЉЕНО 11.04.2017.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Канцеларијски материјал

Одлука о додели уговора-21.04.2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ - ОБЈАВЉЕНО 29.03.2017.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

У прилогу се налазе:

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Стоматолошки материјал 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ - ОБЈАВЉЕНО 23.03.2017.

У прилогу се налазе:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Стоматолошки материјал

Одлука о додели уговора-19.04.2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЗДРАВСТВЕНО ПОСЛОВНОГ СИСТЕМА HELIANT - ОБЈАВЉЕНО 20.03.2017.

У прилогу се налазе:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 31.03.2017.

ЈАВНА НАБАВКА - АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ - ОБЈАВЉЕНО 03.03.2017.

У прилогу се налазе:

Позив за подношење понуде за набавку апарата за анестезију

Конкурсна документација за јавну набавку апарата за анестезију

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одбацивање захтева за заштиту права

 

 

Иди на врх