ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЕЛЕКТРИЧНА ТЕСТЕРА ЗА СЕЧЕЊЕ ГИПСА И АСПИРАТОР  - ОБЈАВЉЕНО 18.06.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ - ОБЈАВЉЕНО 30.05.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Питања и одговори  -04.06.2018.

Конкурсна документација - ИЗМЕНА - 05.06.2018.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 05.06.2018.

Питања и одговори  -07.06.2018.

Одлука о додели уговора - 12.06.2018.

Одлука о обустави поступка- партија 7- 12.06.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕРАДУ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА - ОБЈАВЉЕНО 17.05.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 29.05.2018.

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА  - ОБЈАВЉЕНО 09.05.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Питања и одговори  -21.05.2018.

Одлука о додели уговора - 07.06.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ - ОБЈАВЉЕНО 30.04.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 10.05.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - ОБЈАВЉЕНО 16.04.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора - 26.04.2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ ХРАНЕ - ОБЈАВЉЕНО 12.04.2018.

Конкурсна документација 

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Одлука о додели уговора - 23.04.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ - ОБЈАВЉЕНО 28.03.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора-12.04.2018.

Одлука о обустави поступка-13.04.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА, XP 300 произвођача SYSMEX  - ОБЈАВЉЕНО 26.03.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора-04.04.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНО-ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ХЕЛИАНТ  - ОБЈАВЉЕНО 14.03.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора-27.03.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ  - ОБЈАВЉЕНО 13.03.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора-30.03.2018.

Одлука о обустави поступка-30.03.2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ХИРУРГИЈИ  - ОБЈАВЉЕНО 22.02.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора-06.03.2018.

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ ХРАНЕ  - ОБЈАВЉЕНО 09.02.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Питања и одговори бр.1 -13.02.2018.

Одлука о додели уговора-16.03.2018.

Одлука о обустави поступка -16.03.2018.

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ  - ОБЈАВЉЕНО 19.01.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација-измена прва-22.01.2018.

Образложење измене

Конкурсна документација-измена друга-01.02.2018.

Образложење измене

Одлука о додели уговора-23.02.2018.

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ  - ОБЈАВЉЕНО 08.01.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација-измена-23.01.2018.

Образложење измене

Одлука о додели уговора-14.02.2018.

ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ  - ОБЈАВЉЕНО 05.01.2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација-измена-16.01.2018.

Образложење измене

Одлука о додели уговора-06.02.2018.

 

Иди на врх