• Централа болнице:
 • +381 34 712 759

Директор: +381 34 712 866

bolnica

COVID-19: Препоруке за општу популацију и осетљиве групе становништва

ПРОЈЕКТОВАНИ ИЗГЛЕД БУДУЋЕ БОЛНИЦЕ

0
Број корисника здравствене заштите
0
Млађих од 20 година
0
Старијих од 60 година

ИСТОРИЈАТ
ОСНИВАЊА БОЛНИЦЕ

Болница у Аранђеловцу је почела са радом у јесен 1952. године, као Среска болница среза орашачког. Зграда која је одређена за смештај болнице је била зграда Дома сиротне деце саграђена још 1934. године под Букуљом.

Болница је отворена у августу 1952. године и имала је два одељења: хируршко и интерно, са укупно 64 кревета. У оквиру хируршког одељења било је и гинеколошко, а зграда породилишта је била у близини болнице. Први болесници су на лечење у болницу примљени већ у јесен 1952. године. Декретом Министарства за здравље и социјалну политику августа 1952. године је за управника болнице у Аранђеловцу одређен Алемпијевић др Драгомир.

Међу суграђанима који су били одушевљени отварањем болнице био је и тадашњи студент медицине Миомир Јовановић-Ђика. Свакодневно је долазио у болницу, помагао у раду и учествовао у мањим хируршким интервенцијама. Већ је тада својим колегама изразио жељу да би волео да постане хирург што је и потврдио почетком 1962. године када је и завршио специјализацију.

0
Број корисника здравствене заштите
0
Млађих од 20 година
0
Старијих од 60 година

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Национални водичи добре клиничке праксе

Logo Ministarstva Zdravlja InPixio

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

РФЗО

rfzo

Републички фонд

за здравствено осигурање

 

Мој доктор

moj dr

МОЈ ДОКТОР

Агенција за акредитацију здравствених установа

azusАЗУС

КУЋНИ РЕД БОЛНИЦЕ

 • Пријем болесника на одељење врши се одмах после прегледа одговарајућег одељењског лекара.
 • Прегледи, консултације амбулантних болесника као и одговарајуће интервенције обављају се у амбулантама пријемне службе.
 • При пријему болесници су обавезни да своју одећу оставе у болничку гардеробу пријемне службе, а ствари од вредности гардероберу на чување, а у другој и трећој смени све то раднику на пријему.
 • Пацијенти се смештају на одељење обучени у болесничку пижаму (спаваћицу) и санитарно обрађени.
 • Буђење болесника у летњем периоду је у 0500 а у зимском у 0600 часова.
 • Визита лекара је у 0800 часова, у време када сви болесници треба да буду у својим постељама.
 • Доручак болесника је у 0830 часова, ручак у 1230, вечера у 1800 часова. Сви покретни болесници обавезно обедују у трпезарији.
 • У слободно време дозвољен је боравак покретним болесницима у трпезарији спрата на коме су смештени.
 • Посета болесницима обавља се сваког дана од 1500 до 1600 часова, а четвртком и недељом од 1400до 1600 часова.
 • У изузетним случајевима посета се може обављати и ван горе наведеног времена и то искључиво уз пропусницу коју издаје начелник одељења.
 • Пушење у било којој просторији болнице није дозвољено.
 • Забрањује се болесницима самостална употреба лифта и телефона.
 • Гашење светла, радио и тв апарата је у 2100 часова.
 • Отпуст болесника врши се сваког радног дана од 1200 часова.
 • Сви болесници дужни су да се придржавају кућног реда, у противном, у оквиру дисциплинских мера, могу бити отпуштени са одељења.

НАШИ ПРИЈАТЕЉИ

Општа болница

ЦЕНТРАЛА БОЛНИЦЕ

Телефон: +381 34 712 759

ПРИЈЕМНА СЛУЖБА

Телефон: +381 34 712 779

Пишите нам

Радно време - директор -

Понедељак-Петак 07:00-15:00
Телефон: +381 34 712 866

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР АРАНЂЕЛОВАЦ

Здравствени центар обавља здравствену делатност на примарном нивоу у Дому здравља и стационарну и специјалистичко консултативну делатност на секундарном нивоу здравствене заштите у Општој болници.

Hospital