• Пријемна служба:
  • +381 34 712 759; +381 34 712 779

Директор: +381 34 712 866

АРХИВА

ВЕСТИ

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР АРАНЂЕЛОВАЦ

Здравствени центар обавља здравствену делатност на примарном нивоу у Дому здравља и стационарну и специјалистичко консултативну делатност на секундарном нивоу здравствене заштите у Општој болници.

Hospital