РАДНО ВРЕМЕ АМБУЛАНТЕ ЗА ФЕБРИЛНА СТАЊА И

РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

У Здравственом центру Аранђеловац амбуланта за ФЕБРИЛНЕ ПАЦИЈЕНТЕ И ПАЦИЈЕНТЕ СА РЕСПИРАТОРНИМ ТЕГОБАМА од 01.04.2020. године ће са радом наставити у згради АТД-а.

Радно време амбуланте од 07:00 до 22:00 часа.
Телефон: 034 711 917 локал 118.