Централа - информације
  • Централа - информације

    Информације можете добити позивањем Централе болнице на број +381 34 712 779 радним данима од 0700 до 1500 часова или позивањем броја пријемне службе на +381 34 712 759.

Иди на врх