Обавештење о закључењу уговора - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - 10.01.2019.

Обавештење о закључењу уговора - ДЕРИВАТИ -10.01.2019.

Обавештење о закључењу уговора - ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Д - 27.07.2018.

Претходно обавештење - МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - 04.05.2018.

Претходно обавештење - ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - 04.05.2018.

Претходно обавештење - ГАС ЗА ГРЕЈАЊЕ - 04.05.2018.

Претходно обавештење - ДЕРИВАТИ - 04.05.2018.

Претходно обавештење - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - 03.04.2018.