• Централа болнице:
  • +381 34 712 759

Директор: +381 34 712 866

ЈАВНЕ

НАБАВКЕ

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР АРАНЂЕЛОВАЦ

Здравствени центар обавља здравствену делатност на примарном нивоу у Дому здравља и стационарну и специјалистичко консултативну делатност на секундарном нивоу здравствене заштите у Општој болници.

Hospital