1. др Јован Пикула спец. опште хирургије - генерални директор ЗЦ Аранђеловац
  2. др Велимир Дашић спец. урологије - директор Опште болнице Аранђеловац
  3. прим. др сци. мед. Гордана Гајовић спец. социјалне медицине - директор ДЗ Аранђеловац
  4. Јасмина Јовановић дипл. правник - помоћник директора ЗЦ Аранђеловац за опште и правне послове