1. др Нина Јеличић спец. анестезиологије са реаниматологијом - генерални директор ЗЦ Аранђеловац
  2. др Ивана Кузмић спец. анестезиологије са реаниматологијом - помоћник директора ЗЦ Аранђеловац за медицинска питања
  3. др Гордана Гајовић спец. социјалне медицине - директор ДЗ Аранђеловац
  4. Јасмина Јовановић дипл. правник - помоћник директора ЗЦ Аранђеловац за опште и правне послове