ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

 

Служба за гинекологију и акушерство са неонатологијом

Одељење гинекологије и акушерства са одсеком неонатологије

Служба за педијатрију

Одељење педијатрије

Служба за анестезиологију са реанимацијом

Служба за анестезиологију са реанимацијом

Служба за патолошку анатомију

Служба за патолошку анатомију

Служба за биохемијско-хематолошку и микробиолошку дијагностику

Служба за биохемијско-хематолошку и микробиолошку дијагностику

Иди на врх