Служба за анестезиологију са реанимацијом

Начелник службе др Југослав Станковић спец. анестезологије са реаниматологијом.

Од анестезиолошких техника најчешће се изводе општа ендотрахеална анестезија, затим регионална-спинална, као и краткотрајна интравенска анестезија. Јединица располаже са шест болесничких постеља-боксова, који су опремљени аспиратором, апаратом за Та, кисеоничним доводом као и осталом модерном опремом.

др Нина Јеличић спец. анестезиологије са реаниматологијом

др Југослав Станковић спец. анестезиологије са реаниматологијом

начелник службе анестезиологије са реанимацијом

др Весна Радовановић спец. анестезиологије са реаниматологијом

начелник одсека за продужено лечење и негу

др Жељко Балтић спец. анестезиологије са реаниматологијом

др Ивана Кузмић спец. анестезиологије са реаниматологијом

помоћник генералног директора за медицинска питања